ABA Anlæg

ABA anlæg er et automatisk brandalarmanlæg, det vil sige det automatisk giver alarmafgivelse til brandvæsenet hvis detektorer påvirkes.

Typisk er ABA anlæggene loftmonteret, og alt efter type registrere de røg eller varme hvorefter brandvæsenet alarmeres. Derudover er ABA anlægget i visse tilfælde tilkoblet et varslingsanlæg.

Tekniske installationer som et ABA anlæg er, skal altid udføres efter aftale med den pågældende kommunens brandvæsen.

Grunden til at man har ABA brandalarmanlæg er for at kunne advare personer som opholder sig i bygningen, allerede ved brandes begyndelse. At kunne tilkalde særligt uddannet personale, som kan være med til at grænse branden. Og som omtalt at kunne tilkalde brand- og redningsberedskabet.

Derudover kan ABA anlægget eventuelt aktivere andre sikringssystemer såsom varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og slukningsanlæg. 

Fordelen ved sådan et brandalarmanlæg er at man kan opdage branden tidligt og at det nedsætter risikoen for personskader, værdier og i værste tilfælde død.

Brand- og redningsberedskabet bliver tilkaldt øjeblikkeligt, og omfanget af brandskaderne kan oftest reduceres. Dette medfører endvidere typisk en lavere forsikringspræmie.

Siden 2000 er antallet af ABA anlæg næsten fordoblet. 

Vi har adskillige ABA anlæg klar til installation hos netop dig, kontakt os for en uforpligtende samtale angående en ABA løsning til netop jer.